//

Latest Post

Sözlük

http://www.kurgun.com/sozlukler/index.php?a=contents&d=32 Hatalar varsa iletişimden yazınız.   O opaap, opyc, opyc дыл Y Typap, yr Ё ёзу, ёзу-тургузуг, ёзу-чурум, ёзугаар, ёзулаар, ёзулал, ёзулуг, ёзуургаар, ёзуургак, ёлка, ёөр, өөрү А аажок, аажы, аажы-чаң, аажы-чаңныг, аажызы багай (аът), аажылыг, аазаар, аазаашкын, аайлаар, аайлажыр, аайланыр, аайын тыппас, аал, аалдаар, аалчы, аалчылар бажыңы, аар (аар чүък), аар-саар, аарбастадыр, аартаар (аар … Okumaya devam et