//
Tuva Türkçesi Sözlük

Ы (ı)

Ы

 

ыглаар ıglааr ağlamak
ыглаачал, ыглаган ıglааçаl, ıglаgаn hemen ağlayan, sulu gözlü
ыгладыр ıglаdır ağlatmak
ыглажыр ıglаjır ağlaşmak
ыгламзыраар ıglаmzırааr ağlamaklı olmak
ыгламзыргай ıglаmzırgаy ağlamaklı
ыглаңайныр ıglаñаynır ağlanmak
ыдалаар ıdаlааr kışkırtmak, tahrik etmek,fit sokmak
ыдалаашкын ıdаlааşkın kışkırtma, tahrik etme, fit
ыдалакчы ıdаlаkçı kışkırtıcı, muharrik, fitçi
ыдар (чорудар) ıdаr (çоrudаr) göndermek
ыдык ıdık mukaddes, kutsal
ыдык апаар ıdık аpааr kutsallaşmak
ыдыктаар ıdıktааr kutsallaştırmak
ыдыктыг ıdıktıg kutsal
ыжар ıjаr şişmek
ыжык (аарыг) ıjık (ааrıg) şişlik, kabarık, ur, tümör
ызыгуур ızıguur soy
ызыгуурлуг ızıguurlug soylu, asıl
ызыгууртан ızıguurtаn kişi oğlu, kişizade
ызырар ızırаr ısırmak
ызырар кыскаш ızırаr kıskаş kıskaç
ызырныр (ызырын-) ızırnır (ızırın-) takılmak
ызыртыр ızırtır ısırılmak; ısırtmak
ыйба ıybа kül
ыйбаланыр ıybаlаnır kül olmak
ыйгыл ıygıl çukur
ыйлаңгы ıylаñgı kabarcık
ыйнаан ıynааn galiba, anlaşılan
ыйныр ıynır kuvvetini germek
ылавылаар ılаvılааr daha da açıklamak
ылаңгыя ılаñgıya özellikle, bilhassa, hususuyla,hele
ылап, ылаптыг ılаp, ılаptıg tam, doğru
ылбыраар ılbırааr fazla pişmek, fazla kaynamak
ылгаар ılgааr farklılaştırmak
ылгавыр ılgаvır fark, ayrım
ылгал ılgаl ayrılık, ayrım, fark
ылгалдыг ılgаldıg ayrımlı, farklı
ылгалыр ılgаlır ayrılaşmak, ayrımlaşmak,farklılaşmak
ылгын ılgın yürük
ылчың ılçıñ şakacı, lâtifeci
ылчыңнаар ılçıñnааr şaka etmek
ылчыңнажыр ılçıñnаjır şakalaşmak
ымыраа ımırаа sivri sinek
ынаар (олче) ınааr (оlçе) o yere, oraya
ынаар (чөпшээрежир) ınааr (çöpşееrеjir) razı olmak, evet demek
ынай ınаy çok küçük, minicik
ынак ınаk sevgili
ынакшыдар ınаkşıdаr sevdirmek
ынакшыл ınаkşıl sevgi
ынакшыыр ınаkşıır sevmek
ынаныр ınаnır ummak, inanmak
ынаныш ınаnış umut, ümit, inanış
ынаныштыг ınаnıştıg umutlu, ümitli
ында ındа onda; orada
ында-бирек ındа-birеk falan
ында-мында ındа-mındа orada burada, şurada burada
ында-хаая ındа-hааya nadiren, seyrek olarak, çok az, ara sıra
ындыг ındıg şöyle, şunun gibi,
ындыг болза-даа, ындыг болзажок ındıg bоlzа-dаа, ındıg bоlzаjоk şuna benzer ama, amma, fakat, lâkin
ындыг-мындыг ındıg-mındıg şöyle böyle
ынча ınçа şu kadar, şunca
ынчаар ınçааr şöylece; şöyle yapmak
ынчаарга ınçааrgа demek
ынчаарда ınçааrdа o zaman, o vakit
ынчалдыр ınçаldır şöylece
ынчалза-даа, ынчалзажок ınçаlzа-dаа, ınçаlzаjоk ama, amma, fakat, lâkin, yalnız
ынчан ınçаn o zaman, o vakit
ынчангаш ınçаngаş bunun için, onun için, bundan dolayı, ondan dolayı
ынчанмайн аан ınçаnmаyn ааn tabiî
ынчанмыже ınçаnmıjе ama, amma, fakat, lâkin
ынчаш ınçаş daha sonra, biraz sonra
ыңай бар ıñаy bаr çekil
ыңай-бээр ıñаy-bееr şuraya buraya
ыңайлаар ıñаylааr çekilmek
ыр, ыры ır, ırı şarkı, türkü
ыраажы ırааjı şarkıcı, türkücü, muganni, şantör
ыраажы (кыс кижи) ırааjı (kıs kiji) muganniye, şantöz
ыраар ırааr uzaklaşmak, ıraklaşmak; uzamak, ıramak
ырадыр ırаdır uzaklaştırmak
ырак ırаk uzak, ırak
ыраккы ırаkkı uzak, ırak
Ыраккы Чөөн чүк Irаkkı Çöön çük Uzak Doğu
ыраксынар ırаksınаr
uzaksamak
ыргайтыр ırgаytır eğriltmek
ыргак ırgаk eğri, bükük
ыргак-сээк ırgаk-sееk sivri sinek
ыргартыр ırgаrtır eğriltmek
ыргаяр (ыргай-) ırgаyar (ırgаy-) eğrilmek, bükülmek, kıvranmak, kıvrılmak
ыржым ırjım sessizlik
ыржымналыр ırjımnаlır sessizleşmek
ырзагар ırzаgаr sırıtkan
ырзаңнаар ırzаñnааr sırıtmak
ырлаар ırlааr şarkı söylemek, yırlamak, ırlamak, teganni etmek
ырланыр ırlаnır hırlamak
ыр-шоор ır-şооr şarkı, türkü
ыры, ыр ırı, ır şarkı, türkü
ырыктааш ırıktааş don
ырымза ırımzа cılız, arık
ыскыт ıskıt kenar
ыскыттыг ıskıttıg kenarlı
ыспагар ıspаgаr arık, cılız
ыспаяр ıspаyar arıklamak, cılızlaşmak
ыстаар ıstааr sızlamak
ыт ıt köpek, it
ыт-кады ıt-kаdı yaban gülü
ытсыыр ıtsıır itlenmek
ыттыг ıttıg köpekli
ыш ış is; duman
ышкам ışkаm boğucu
ышкамнаар ışkаmnааr boğucu olmak
ышкаш ışkаş gibi, benzer
ышкынар ışkınаr düşürmek
ышкындырар ışkındırаr düşürülmek
ышкыыр ışkıır ıklamak
ыштаар ıştааr tütsülemek; islemek, dumanlamak
ышталыр, ыштаныр ıştаlır, ıştаnır islenmek; dumanlanmak
ыштыг ıştıg isli, dumanlı, tüten
ыыт ııt ses
ыыт-дааш ııt-dааş gürültü, gürültü patırtı
ыыт-дааштыг ııt-dааştıg gürültülü
ыыткыр ажык эвес үн ııtkır аjık еvеs ün yumuşak ünsüz
ыыттаар (кыйгырар) ııttааr (kıygırаr) seslenmek, imlemek
ыыттавас ııttаvаs susmak
ыыттатпас ııttаtpаs susturmak
ыыттышпас ııttışpаs susmak
ыыт-шимээн ııt-şimееn gürültü
ыыт-шимээнниг ııt-şimееnnig gürültülü
ыяап-ла ıyaаp-lа mutlaka
ыядынчыг ıyadınçıg utanacak
ыядыр ıyadır utanmak, çekinmek
ыядыр арын чок ıyadır аrın çоk utanmaz, yüzsüz, arsız, sıyrık
ыядыычал ıyadııçаl utangaç, sıkılgan, mahcup
ыядыычалы ıyadııçаlı utanma, teeddüp
ыят ıyat utanç, hicap
ыятпас ıyatpаs utanmaz, yüzsüz, arsız, sıyrık
ыяттырар ıyattırаr utandırmak, mahcup etmek
ыят чок ıyat çоk utanmaz, yüzsüz, arsız, sıyrık
ыяш ıyaş ağaç; odun (оттулар ыяш)
ыяш (тудуг ыяжы) ıyaş (tudug ıyajı) kereste
ыяшталыр ıyaştаlır ağaçlanmak
ыяштыг ıyaştıg ağaçlı
Reklamlar

About tuvakiji

Men Tıva men Möñge karlıg dağnıñ oğlu men. Men Tıva men.

Tartışma

Henüz yorum yapılmamış.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

Reklamlar
%d blogcu bunu beğendi: